Travanj 2019.

Osnovne zadaće su:

 • Razvijati prirodne oblike kretanja i spretnost – hodanje po neravnim i kosim podlogama. Održavati ravnotežu prilikom različitog položaja tijela, stajanje na jednoj nozi, hodanje po suženoj površini. Bacati manju loptu u cilj, hvatati objema rukama i samo jednom rukom.
 • Razvijati finu motoriku – otkopčavanje i zakopčavanje sitnijih gumba, preklapanje papira po dijagonali, provlačenje špage kroz veće i manje rupe.
 • Razvijati sposobnost za druženjem, dogovaranjem i suradnjom – poticati i podupirati dječju inicijativu, suradnja s drugom djecom u manjoj grupi i cijelom skupinom. Poštivanje pravila u zajedničkoj igri i aktivnosti.
 • Razvijati pozitivnu sliku o sebi –ustrajnost, kreativnost i uspješnost.
 • Razvijati sposobnost suosjećanja i uživljavanje u stanja drugih.
 • Razvijati spoznajne potencijale –zanimanje za okolinu, prirodu opažajno praktičnim aktivnostima. Izdvajanje predmeta po obliku, veličini i boji. Razlikovanje i imenovanje prostornih odnosa.
 • Poticati i razvijati govorno – jezičnu komunikaciju – aktivna uporaba govora, obrazlaganje. Igre riječima – stvaranje rima, pitalica i pamćenje pjesmica.
 • Potaknuti opći likovni razvoj djece promatranjem okoline i uočavati vizualne poticaje – boje, linije, oblici u međusobnom odnosu
 • Poticati razvoj glazbenih sposobnosti –razvoj ritma, razvoj vještine pjevanja, preciznog ritamskog izvođenja u pjevanju.

Zadaće razvijamo slijedećim aktivnostima:

 • Tema „Voda“ – nastavljamo istraživalačke aktivnosti – topivost u vodi s različitim materijalima (sol, šećer, začini,pijesak). Što pluta, a što tone. Mjerimo vodu – problemske situacije „Kako vodu možemo izmjeriti“ , susrećemo se s novim pojmovima litra, decilitar…
 • Vaganje i mjerenje – različite vage, utezi različitih težina – odnosi lako teško, kako vaga važe, kako možemo izvagati, što je lakše, a što teže…
 • Tema „Uskrs“ – likovne aktivnosti –bojanje pisanica različitim tehnikama – tempera, flomasteri, prehrambena boja, šećer, ljuske od luka, cikla – upoznavanje sa starinskim i prirodnim tehnikama bojanja jaja. Crtanje „Maslinova grančica“. Slikovnica„Jaje“ D. Bruna. Izrada uskršnjih čestitki od tvrđeg papira u boji i špage u boji.
 • Tema „Proljeće“ – nastavljamo aktivnosti o proljeću – briga o posađenom bilju, svakodnevno uočavanje promjena u prirodi i vremenskim uvjetima. Glazbene aktivnosti „Proljeće je procvalo“ – proljetni ples uz krep trake.
 • Tema „Dan planeta Zemlje“ – različiti slikovni i vizualni poticaji – enciklopedije, atlasi, globusi različitih veličina, karte svemira i svijeta. Razgovori uz poticajna pitanja – „Što nas okružuje?“; „Što je Svemir?“; „Gdje smo mi?“ Uočavanje najmanje i najveće planete, najbliže i najdalje planete od Zemlje. Kreativno stvaralaštvo – izrada makete svemira. Razgovor o očuvanje naše planete – „Može li se Zemlja razboljeti?“ – briga i očuvanje kroz priču N. Videk „Pismo iz Zelengrada“. Spremnici i reciklaža otpada – kako odlažemo otpad, što je reciklaža.

Tjedni plan aktivnosti