Tjedni plan aktivnosti za razdoblje od 8.7. – 12.7. 2019.

Tema:  Put oko svijeta

  • Istražujemo države koje nas okružuju – Italija, Francuska, Njemačka…
  • Asocijacije za pojedine države – špageti, pizza, croasant, čokolada,…
  • Jezik: Kako se kaže – Ja se zovem, dobar dan, dobra večer, mama, tata….
  • Izrada plakata s karakteristikama
  • Radimo i gradimo:  Eiffelov toranj, Kosi  toranj…
  • Glazba i ples- plesni hitovi pojedinih zemalja