Tjedni plan aktivnosti za razdoblje od 6.5. – 10.5.2019.

Obilježavamo Svjetski dan ptica selica

  • Razgovor uz slikovni materijal – što to znači ptica selica? Zašto se sele? Koje su to ptice selice? – zajednička aktivnost
  • Likovno stvaralaštvo – izrada ptica od krep papira i sitnih grančica tehnikom gužvanja i spajanja špagom – rad u manjim skupinama
  • Male igre građenja sa prirodninama, deblima drveta, sitnim grančicama – „Gnijezdo za ptice“ – zajednička aktivnost
  • Špaga, smjesa za kaširanje, balon- „Mala gnijezda“ – rad u manjim grupama

Obilježavamo Majčin dan

  • „Moja mama“ – olovka u boji – izrada nove izložbe – rad u manjim grupama uz razgovor – Moja mama je…
  •  Izrada plakata s fotografijama – „Moja mama i ja“
  • Likovne aktivnost – izrada čestitki od kolaž papira

Svakodnevno provodimo aktivnosti i igre istraživanja svjetlom u novom centru za poticanje vizualne percepcije, aktivnosti za poticanje usvajanja predčitalačkih vještina, boja i oblika te male tjelovježbe za poticanje razvoja i usavršavanja osnovnih oblika kretanja.