Tjedni plan aktivnosti za razdoblje od 20.5. – 24.5.2019.

Obilježavamo Europski dan parkova

  • Prirodnine (grančice, lišće, komadi kore i drveta, kamenčići, zemlja, trava) – gradimo parkić– zajednička aktivnost
  • Sadnja manjih borića u naše tegle – grupna aktivnost
  • Slikovni materijal parkova, što sve park mora imati, kako izgleda park u tvom kvartu…-grupni rad
  • Likovne aktivnosti – platno, tempere – „Moj park“ – zajednička aktivnost
  • Igra svjetlosti i sjena – platno, lampice, sintetička svjetleća vlakna – grupna aktivnost
  • Stolno– manipulativne aktivnosti – „Geometrijski oblici“ – individualan rad
  • Glazbene aktivnosti – usvajanje formacije kola i pravila u igri s pjevanjem „Ćvorak“ – zajednička aktivnost