Svibanj 2019.

Osnovne  zadaće su:

 • Razvijati motoriku i koordinaciju tijela: hodanje na različite načine, poticanje brze izmjene tjelesne transakcije i koordinacije pokreta, spretnost, ravnoteža. Poskakivanje sunožno i na jednoj nozi, skokovi u vis…Razvijati orijentaciju u prostoru verbalnim putem.
 • Razvijati preciznost finijih pokreta ruku i okulomotoriku
 • Razvijati inicijativu i sposobnost za druženjem, dogovaranjem, suradnjom. Razvijati sposobnost samokontrole –razmisliti prije reakcije. Razvijati pozitivnu sliku o sebi – procjena vlastitih mogućnosti, ulaganje dodatnog napora radi postizanja uspjeha, ustrajnost.
 • Poticati i razvijati radoznalost i sposobnost uočavanja veza – istraživalačke aktivnosti i eksperimenti uz verbalne komentare i pitanja kako bi uočili očite/skrivene, jednostavne/složene, bitne/nebitne odnose. Povezivanje predmeta, pojmova i bića u skupove po bitnoj osobini (planeti, biljke…). Uočavati veze i odnose u društvu (što i kako ljudi rade). Proširivati spoznaje o vlastitom gradu, domovini. Razvijati spoznaje o važnosti prometne kulture.
 • Razvijati sposobnost i vještinu komunikacije. Razvijati i obogaćivati govor, razmišljanje i zamišljanje, maštu te kreativnost. Poticati promatranje i uočavanje vizualnih poticaja iz okoline, poticati kombiniranje različitih likovnih tehnika ( crta, boja, volumen,prostor)
 • Razvoj osjećaja za ritam i metar –ritmičko i metričko kretanje uz glazbu ili udaranje. Prepoznavanje skladbe ili pjesmice samo po određenom dijelu izvođenja. Izmišljanje pjesmica ili brojalica. Razvijati vještine pjevanja.

Zadaće ostvarujemo slijedećim aktivnostima:

 • Tema „Praznik rada“ – vrijednost ljudskog rada, zašto je važno raditi, što, kako, čime se ljudi bave? Kad narastem bit ću…? Likovni izraz „Moj tata, moja mama rade…“
 • Tema „Dan Sunca“ – nastavljamo aktivnosti vezano za planete, opisivanje očitih karakteristika uz slikovni materijal. Likovni izraz uz razgovor „ Da živimo na Suncu…“
 • Tema „Majčin dan – Međunarodni dan obitelji“ – razgovor uz fotografije: „Moja mama….ima, voli, radi, igra se sa mnom…“ ; „Moja obitelj…tko je tko, opisivanje fotografije….Izrada plakata. Likovni izraz olovkama u boji „Moja obitelj“ ; „Moja mama“. Izrada poklončića za mame od glinamola.
 • Tema „Promet“ – izrada prometnih znakova. Razgovor uz slikovni prikaz – što znači određeni prometni znak, kako se ponašamo u prometu, kako biti oprezni! Izraditi mali prometni poligon u sobi, proigravanje prometnih situacija!
 • Tema „Dan grada Zagreba“ – slikovni prikaz/poster grada Zagreba. Razgovor o znamenitostima grada. Izrada makete od neoblikovanog materijala.

Tjedni plan aktivnosti