Program za djecu od 2 – 3 godine

Usmjereni smo na:

  • poticanje emocionalnog razvoja djeteta
  • poticanje socijalnog razvoja djeteta
  • poticanje spoznajnog razvoja djeteta
  • poticanje ranog razvoja govora
  • poticanje tjelesnog razvoja djeteta
  • svakodnevne rutinske aktivnosti – prilike za učenje

Poticanje emocionalnog razvoja – razvijanje povjerenja i autonomije. Kvaliteta i ponašanje odraslih osoba koji potiču emocionalni razvoj – toplina u odnošenju, spremnost na reakciju, poštivanje, promicanje samopouzdanja, suosjećanje, prihvaćanje, iskrenost, uzimati u obzir dječji strah i ne prisiljavati djecu ni na što čega se boje. Promatrati djecu, uočavati emocije djeteta, verbaliziranje osjećaja, razumijevanje tuđih osjećaja, pomoći da drugima izraze svoje osjećaje.

Poticanje socijalnog razvoja – razvijati osjećaj sigurnosti,razvijanje emotivne veze s odgojiteljem, pomoganje u interakciji sa drugom djecom, podrška u razvijanu ranih društvenih odnosa. Osiguravanje dovoljan broj materijal i dovoljno veliki prostor za zajedničku igru. Korištenje strategije uspješne socijalizacije – modeliranje poželjnog ponašanja (uče promatrajući druge), metoda supstitucije i preusmjeravanja (nuđenje alternativnog predmeta koji bi ga mogao zanimati), metoda pravila (izrečena u afirmativnom obliku, obrazložena), metoda odgovarajućih posljedica (pozitivne posljedice, korektivne posljedice – dosljednost, usredotočiti se na ponašanje).

Poticanje spoznajnog razvoja – uče da svojim djelovanjem utječu na rezultat, uče čineći, stvaranje poticajnog konteksta. Pripremanje aktivnosti koji potiču spoznajni razvoj – aktivnosti rješavanja problema,igra s kockama, igra punjenja i pražnjenja, igra “Kao da”, rastresiti materijali za osjetilno iskustvo, rana “znanstvena” iskustva. Promicanje osjećaja uspješnosti u svladavanju vještina, promicanje spoznajnih pojmova pomoću govora. Poticati spoznajni razvoj s osjećajem ispunjena i radosti.

Poticanje ranog razvoja govora – strategije i ponašanje koje promiču razvoj govora – paralelni govor i imenovanje predmeta, širenje vokabulara, objašnjavanje, pitanja otvorenog tipa, podupiranje, upotreba govora u svakodnevnim situacijama, model pravilnog govorenja, odgovaranje na dječja pitanja, govorenje na dječjoj razini. Aktivnosti koje promiču rani razvoj govora – čitanje i gledanje slikovnica, pjevanje, stvaranje jezičnog okruženja.

Poticanje tjelesnog razvoja – osiguravanje iskustva koji će promicati razvoj krupne, grube i fine motorike. Aktivnosti koje promiču razvoju krupne motorike – vrijeme provedeno u igrama na podu, pjesma i glazba, igre prstima, hvatanje i rukovanje predmetima, podizanje i nošenje tereta,puzanje, penjanje, hodanje na različite načine, igre s loptama, nošenje i slaganje kocaka. Aktivnosti koje promiču finu motoriku – pomicanje, guranje, razgrtanje, okretanje, pincetni hvat (upotreba palca i kažiprsta), slagalice, bojanje.

Rutinske aktivnosti kao prilika za učenje – razvijanje samostalnosti prilikom odijevanja, hranjenja, surađivanja s vršnjacima te razvijanje jezičnih vještina. Ugodna i dobro provedena te individualizirana rutina djetetu pruža sigurnost i jača njegovo samopoštovanje.