Lipanj 2019.

Osnovne zadaće su:

  • Razvijati i poticati prirodne oblike kretanja, razvijati motoriku i snagu u prirodnim oblicima kretanja. Održavanje ravnoteže prilikom različitog položaja tijela. Usavršavati stečene motoričke vještine, usavršavati finu motoriku i koordinaciju sitnih mišićnih skupina ruke, šake i prstiju.
  • Razvijati i podupirati samostalnost djece, razvijati samostalnost pri odabiru igre i suigrača. Razvijati socio emocionalnu osjetljivost – poštivanju osjećaja i potreba drugih, spremnost da se pomogne, prepoznavanje vlastitih i tuđih emocija. Poticanje potrebe dogovaranja u zajedničkim igrama i aktivnostima.
  • Stjecati različita iskustva o svijetu koji ih okružuje – šetnje. Podupirati i poticati stvaralačke aktivnosti baratanjem, isprobavanjem i istraživanjem. Uspoređivanje i imenovanje veličina i količina, razlikovanje i imenovanje prostornih odnosa.
  • Poticati i razvijati govornu – jezičnu komunikaciju– prepričavanjem priča i doživljenog. Bogaćenje i proširivanje aktivnog i pasivnog rječnika novim riječima i terminima. Razvijanje sposobnosti zamišljanja i stvaranja riječi. Razvijati likovne sposobnosti i kreativno mišljenje. Upotrebljavati likovne materijale kao poticaj za stvaralaštvo. Razvoj slušne percepcije i osjećaja za ritam, razvoj glazbenog pamćenja i poticanje skladnog kretanja u kolu te izvođenje pokreta.

Zadaće ostvarujemo slijedećim aktivnostima:

  • Tema „Svjetski dan zaštite okoliša“ ; „Svjetski dan oceana“ ; „Dan zaštite planinske prirode“ – razgovor- što je to okoliš, kako brinemo o okolišu, možemo li i mi djeca pomoći…? Izrada spremnika za baterije i tekstil. Reciklirajmo – izrada igračaka od neoblikovanog materijala. Veći komad tkanine,  plava tempera –izrada oceana. Razgovor razlika ocean- more. Imenovanje oceana uz globus. Kako razlikujemo planine a kako brdo – osnovne značajke, kako se penjemo na planinu, može li se živjeti na planini – razgovor uz slikovni materijal. Izrada planina od kartona. Mala izložba zajedničkih radova oceana i planina.
  • Tema „Stiže nam ljeto“ – uočavanje osnovnih promjena u prirodi uz pomoć kalendara prirode. Što odijevamo, ponašanja i radnje ljudi. Igre vodom – kantice različitih veličina, posude za punjenje i pražnjenje, boce i sita različitih veličina. Cijevi različitih dužina i širina –istraživanje protoka vode. Igre sapunicom i mjehurićima.

Tjedni plan aktivnosti