Svakodnevni program za djecu od 2 – 7 godina

Kada: pon. -pet.   9 – 12h  – 1. grupa

                            13 – 16h – 2. grupa

                            16.30 – 19.30h – 3. grupa

Svakodnevni program za djecu od 2 do 7 god. organiziran i osmišljen od strane odgojitelja koji provode vođene i slobodne aktivnosti za djecu. Cilj programa je socijalizacija, usvajanje novih i razvijanje postojećih vještina i talenata. Poticati cjeloviti razvoj djeteta poštivajući interese i individualnost.

Program je prvenstveno namijenjen za djecu koja nisu uključena u odgojno-obrazovne ustanove.

Cijene programa možete provjeriti na linku Cjenik. 🙂

Trenutačno su nam sve grupe popunjene te ne vršimo upise!!

Zahvaljujem na razumijevanju! 🙂