Svakodnevni program za djecu od 2 – 7 godina

Kada: pon. -pet.   9 – 12h  – 1. grupa

                               12.15. – 15.15h – 2. grupa

                                16 – 19h – 3. grupa 

Svakodnevni program za djecu od 2 do 7 god. organiziran i osmišljen od strane odgojitelja koji provode vođene i slobodne aktivnosti za djecu. Cilj programa je socijalizacija, usvajanje novih i razvijanje postojećih vještina i talenata. Poticati cjeloviti razvoj djeteta poštivajući interese i individualnost.

Program je prvenstveno namijenjen za djecu koja nisu uključena u odgojno-obrazovne ustanove. Cijene programa možete provjeriti u oblačiću Cjenik.