IGRE I AKTIVNOSTI ZA DJECU #OSTANIMOODGOVORNI

 2 – 4 godine

Razvrstavanje u grupe 

1.Pronađite predmete u različitim bojama (npr. štipalice) i dajte djetetu da ih razvrstava u grupe na temelju jednake boje. Također, možete pronaći predmete različitih oblika i veličina i zadati djetetu da složi od najmanjeg prema najvećem ili obrnuto. Pazite da ne koristite jako malene predmete i da nadgledate dijete.

Ukrasna slova

Izrežite od papira ili kartona različita slova i dajte djetetu materijal kojim ih može ukrasiti (bojice, flomasteri, starijima i vodene bojice, pamuk, kolaž-papir…)

Mali graditelji

Nacrtajte kuću i zatim izrežite njezine elemente. Djetetov zadatak je da ponovno sastavi kuću

4 – 6 godina

Pronađi par

Obojajte papiriće ili dajte djeci da sami obojaju papiriće flomasterima. Na druge papiriće napišite ime boje kojom je dijete obojalo papirić. Cilj je spojiti obojeni papirić s pripadajućim imenom boje.

Pogađanje

Odaberite jedan predmet koji se nalazi u blizini te ga pokušajte opisati djetetu sa što više detalja (boja, oblik, način upotrebe…). Djetetov je zadatak da pogodi o kojem se predmetu radi. Također, igra se može igrati i na način da dijete opisuje predmet.

Poznavanje životinja

Za ovu igru možete iskoristiti sličice iz igre “Razvrstavanje u grupe 2.”. Dijete pred sobom ima određen broj slika različitih životinja o kojima mu vi postavljate pitanja, a njegov je zadatak pokazati na životinju na koju se pitanje odnosi. Primjer: Na pitanje “Koja se životinja ima 4 noge i može živjeti u kući?” dijete treba pokazati na mačku. Na pitanje “Koja životinja ima kljun i radi gnijezdo?” pokazati će na pticu. Ovo je jako zabavna igra za dijete uz koju proširuje svoje znanje o životinjama.

Potraga za blagom (moguće u grupi i individualno)

Napravite listu s predmetima koje djeca mogu lako pronaći kod kuće te osmislite nagradu kada pronađu sve predmete s liste. Možete im pomagati govoreći toplo kada se nalaze blizu predmeta ili hladno kada su jako udaljeni. Također, ako želite više sudjelovati u njihovoj potrazi možete im pomagati u traženju gdje se određeni predmet nalazi. Koristite prijedloge u, na, ispred, iza, ispod, pored i ostale kako bi pomogli djetetu i kako bi mu tako pomogli u savladavanju prostornih odnosa. Primjer: Ako dijete traži četku, možete mu reći kako je u prostoriji u kojoj peremo zube u trećoj ladici.

Razvrstavanje u grupe

2. Ako imate printer kod kuće isprintajte slike riječi koje počinju na pet različitih slova po vašem izboru. Primjer: ako ste izabrali slova R, S, M, P i T pronađite tri do pet riječi koje počinju sa svakim od navedenih slova. Tako možete isprintati ili pronaći sličice rijeke, ribe, raka, sata, slona, sunca, mačke, medvjeda, miša, ptice, psa, patke, tikve, telefona, televizije… Djetetov je zadatak da slike stave ispod odgovarajuće kartice na kojoj je slovo.

S – kao npr.

slon.jpg
moc-sunca.jpg
Sat.jpg

Dan – noć

Igra funkcionira na način da kada je dan dijete je u uspravnoj poziciji, a kada kažete noć dijete čučne. Jedina razlika je što ćete umjesto riječi dan i noć koristiti različite riječi koje ćete rastavljati na slogove. Na prvom slogu dijete je u uspravnoj poziciji, na drugi slog riječi dijete čučne, u slučaju da riječ ima i treći slog ponovno će se dići i tako dok ne izgovorite cijelu riječ. U primjeru riječi kuća dijete će kada čuje -ku biti u uspravnom stavu, a kada čuje -ća će se spustiti. S druge strane, kod riječi televizija kada čuje -te biti će gore, na -le će se spustiti, na -vi je opet gore, na -zi se spušta i na -ja podiže. Djetetov je zadatak da nakon svake riječi pokuša samo ju izgovoriti i kada uspije igra se nastavlja. Još jedna verzija je da osim čučnja i ustajanje poskoče u lijevu i desnu stranu uz korištenje različitih riječi ( primjerice plava- gore; crvena- dolje; more – lijevo; nebo- desno).

6 i 7 godina

Brojenje (Memory uz pomoć starijeg člana obitelji)

Napravite 10 kartica od papira na koje ćete nacrtati određen broj nekih predmeta (možete crtati krugove, cvjetove, olovke – što mislite da bi se vašem djetetu svidjelo). Također napravite kartice s brojevima od 1 do 10. Svaka kartica treba imati svoj par (kartica s nacrtanim predmetima treba imati pripadajuću karticu na kojoj se nalazi broj tih predmeta). Ova igra je svojevrstan memory s karticama gdje dijete uči brojati uz vašu pomoć. Zadatak je pronaći što više parova.

Poznavanje riječi (za cijelu obitelj)

Na tvrđi papir ili karton nacrtajte kvadratiće u koje ćete upisati slova abecede. Napravite start i cilj i pronađite predmet koji bi mogao služiti kao figura. Napravite 5 kartica na koje ćete napisati: predmet, boja, hrana, životinja, ime. Kada bacanjem kocke stanete na određeni kvadratić, izvlačite karticu i trebate imenovati riječ na slovo koje se nalazi u vašem kvadratiću ovisno o tome što kartica od vas traži. Primjer: Ako ste stali na slovo s i izvukli karticu na kojoj piše životinja trebate se dosjetiti životinje čije ime počinje sa slovom s (slon). Sudionik koji se ne može sjetiti riječi gubi pravo na bacanje kocke u idućem krugu. Pobjednik je osoba koja prva stigne do cilja.

Pričam ti priču (U grupi)

Napravite kartice na koje ćete napisati različite pojmove. Sudionici redom izvlače po jednu karticu. Zadatak je smisliti rečenicu upotrijebivši zadanu riječ. Drugi sudionik smišlja rečenicu sa svojom zadanom riječi pokušavajući se nadovezati na prethodnu (idući se nadovezuje na njegovu rečenicu i tako u krug stvarajući svojevrsnu priču). Ovom se igrom uči pravilno slagati riječi u rečenice te se razvija maštovitost.

Igre i tekst  obradila i pripremila Leona Perkušič