Cjenik

Cijene paketa programa (od 1.9.2022.) podijeljeni su u nekoliko kategorija, a nalaze se niže u tablici:

BROJ DOLAZAKA MJESEČNO BROJ DOLAZAKA TJEDNO kn/mjesec
20 dolazaka* 5 dolazaka* 720
16 dolazaka* 4 dolazaka* 660
12 dolazaka* 3 dolazaka* 540
8 dolazaka* 2 dolazaka* 420
4 dolazaka* 1 dolazak* 280

 

*jedan dolazak = 3 sata

*za drugo dijete je popust 20%, a za treće i svako sljedeće dijete, iznos popusta je 50% od cijene odabranog paketa