Radionice za roditelje

Ciklus radionica za roditelje na temu Prehrana i poremećaji u prehrani se održavaju u subotu  16.2. i 23.2. s početkom od 10.30 h do 12.00 h.

Detaljnije o pojedinim temama i našim predavačima možete pročitati u nastavku teksta.

Prva radionica – Obiteljski obrok – vrijeme zajedništva ili “problematičnih situacija”

Hrana i hranjenje je važan dio roditeljske uloge, ali i poruke koju roditelj šalje. Često čujemo rečenice poput:”Ništa neće jesti!”, “Samo jede…..!”, “Jede sto godina!”, “Brljavi!” ili pak “Jede previše i bojim se da neće biti debela/debeo!” i sl. Kao uspostaviti ravnotežu između uravnotežene prehrane i ravnopravnih odnosa roditelja i djece tijekom obroka? Tko odlučuje što će pripremiti za obrok? Tko odlučuje kad je sit? Je li vrijeme obroka vrijeme vezano samo uz hranjenje ili ono odražava obiteljsku dinamiku i međusobne odnose? Postaje li vrijeme obroka borilačka arena u kojoj se roditelji i djeca bore za moć? Kako dijete vidi situacije vezane uz obroke?

Na radionici ćemo pokušati kroz vlastita iskustva donijeti odgovore na postavljena pitanja u svrhu prevencije razvoja poremećaja hranjenja. Naime, u Hrvatskoj je zabilježen porast osoba oboljelih od poremećaja hranjenja, poremećaja s kojim se bore cijele obitelji. Prevencija počinje u ranoj dobi, točnije, roditelji su oni koji prenose na djecu uravnoteženi odnos prema hrani i prema frustracijama s kojima se susreću tijekom odrastanja.

Radionicu se voditi Nikolina Essert, psihologinja i realitetna psihoterapeutkinja s višegodišnjim iskustvom rada u dječjem vrtiću te višegodišnjim psihoterapijskim iskustvom rada s roditeljima i djecom koja se bore s poremećajem hranjenja. Nikolina Essert također vodi grupu podrške za adolescentice oboljele od poremećaja hranjenja u Centru Bea – centar za poremećaje hranjenja. Radionca će se održati 16. veljače 2019. od  10.30 do 12.00 h .

Druga radionica-   Hrana i emocije: uravnoteženom prehranom do psihofizičkog zdravlja 

Predavačica: magistra nutricionizma Maja Žanko ima višegodišnje iskustvo u radu s mladima i odraslima koji imaju probleme s hranjenjem, poremećajima hranjenja i emocionalnim prejedanjem i/ili pretilošću. Dugogodišnja je suradnica Centra Bea-centar za poremećaje hranjenja, te je zaposlena u P.B. Sveti Ivan u dnevnoj bolnici za poremećaje prehrane. Cilj njenog rada s klijentima je da pomogne osobi da ponovno pronađe ravnotežu u svom hranjenju, vodeći pri tome  računa i o često prikrivenoj emocionalnoj podlozi postojećeg problema.

Na svom predavanju će govoriti o neraskidivoj vezi emocija i hrane, te koliko određene obiteljske dinamike i navike mogu utjecati na hranjenje nas, ali i naše djece. Također će biti riječi i o današnjoj gorućoj temi pretilosti i zdrave hrane te će zajedno sa sudionicima predavanja pokušati odgovoriti na pitanje postoji li i kakva je to veza između ova dva fenomena današnjeg modernog društva. Za kraj će sudionici moći sudjelovati u kratkoj iskustvenoj vježbi koja će nas potaknuti da doživimo hranu možda i na drugačiji način. Radionica se održava 23.veljače 2019. od 10.30 – 12.00 h

Cijena za ciklus radionica iznosi 170 kn, a za pojedinačnu radionicu je 100 kn.