Program za djecu

1. KADA? ponedjeljak-petak od 9-12h  i od 12.15 – 15.15h
2. GDJE? Rudolfa Bičanića 42 (ulaz iz Horvaćanske), 10 000 Zagreb
3. ŠTO? vođene i slobodne aktivnosti koje potiču samostalnost, kreativnost, spoznaju o sebi i svijetu koji nas okružuje
4. TKO? odgojitelji s dugotrajnim iskustvom u radu s djecom

Za svaki tjedan organiziramo planirane slobodne i vođene aktivnosti koje su tematski obrađene. Roditelji mogu na našim stranicama dobiti obavijest o konkretnim tjednim aktivnostima.

Ciljevi i zadaće programa za djecu

Ciljevi programa su usmjereni na dobrobit za dijete i njegov cjelovit razvoj. Osiguravamo uvjete koji će djeci omogućiti usvajanje novih znanja, vještina s naglaskom na razvoj kreativnosti, stvaralaštva, rješavanje problema i socijalnih kompetencija. Indirektno kroz igru i planirane aktivnosti osnažujemo vještine važne za cjeloživotno učenje. Program je utemeljen na humanističko-razvojnom pristupu i usmjeren na razvoj djetetovih potencijala, poštivanju dječjih prava i uvažavanju individualnih potreba djece. Svojim programom i djelovanjem pružamo podršku obitelji i pridonosimo razvoju roditeljskih kompetencija. U planiranju i realizaciji programa polazimo od pretpostavke da je roditelj prvi odgojitelj djeteta, a dijete koje dolazi na određene aktivnosti je sposobno za samostalno djelovanje i stjecanje iskustava. Programom pružamo i potporu roditeljima u njihovoj ulozi, spoznaje o dječjim ponašanjima te kako reagirati na iste. Osnovna zadaća programa je razvijanje i unapređivanje tjelesnih, emocionalnih, socijalnih i spoznajnih potencijala djeteta te poticanje komunikacijskih vještina. Voditelji programa:

 • Željka Marunica, odgojitelj
 • Zrinka Zovak Čehobašić, mag. psych.
Svibanj

Osnovne  zadaće su:

 • Razvijati motoriku i koordinaciju tijela: hodanje na različite načine, poticanje brze izmjene tjelesne transakcije i koordinacije pokreta, spretnost, ravnoteža. Poskakivanje sunožno i na jednoj nozi, skokovi u vis…Razvijati orijentaciju u prostoru verbalnim putem.
 • Razvijati preciznost finijih pokreta ruku i okulomotoriku
 • Razvijati inicijativu i sposobnost za druženjem, dogovaranjem, suradnjom. Razvijati sposobnost samokontrole –razmisliti prije reakcije. Razvijati pozitivnu sliku o sebi – procjena vlastitih mogućnosti, ulaganje dodatnog napora radi postizanja uspjeha, ustrajnost.
 • Poticati i razvijati radoznalost i sposobnost uočavanja veza – istraživalačke aktivnosti i eksperimenti uz verbalne komentare i pitanja kako bi uočili očite/skrivene, jednostavne/složene, bitne/nebitne odnose. Povezivanje predmeta, pojmova i bića u skupove po bitnoj osobini (planeti, biljke…). Uočavati veze i odnose u društvu (što i kako ljudi rade). Proširivati spoznaje o vlastitom gradu, domovini. Razvijati spoznaje o važnosti prometne kulture.
 • Razvijati sposobnost i vještinu komunikacije. Razvijati i obogaćivati govor, razmišljanje i zamišljanje, maštu te kreativnost. Poticati promatranje i uočavanje vizualnih poticaja iz okoline, poticati kombiniranje različitih likovnih tehnika ( crta, boja, volumen,prostor)
 • Razvoj osjećaja za ritam i metar –ritmičko i metričko kretanje uz glazbu ili udaranje. Prepoznavanje skladbe ili pjesmice samo po određenom dijelu izvođenja. Izmišljanje pjesmica ili brojalica. Razvijati vještine pjevanja.
pročitaj više
Lipanj

Osnovne zadaće su:

 • Razvijati i poticati prirodne oblike kretanja, razvijati motoriku i snagu u prirodnim oblicima kretanja. Održavanje ravnoteže prilikom različitog položaja tijela. Usavršavati stečene motoričke vještine, usavršavati finu motoriku i koordinaciju sitnih mišićnih skupina ruke, šake i prstiju.
 • Razvijati i podupirati samostalnost djece, razvijati samostalnost pri odabiru igre i suigrača. Razvijati socio emocionalnu osjetljivost – poštivanju osjećaja i potreba drugih, spremnost da se pomogne, prepoznavanje vlastitih i tuđih emocija. Poticanje potrebe dogovaranja u zajedničkim igrama i aktivnostima.
 • Stjecati različita iskustva o svijetu koji ih okružuje – šetnje. Podupirati i poticati stvaralačke aktivnosti baratanjem, isprobavanjem i istraživanjem. Uspoređivanje i imenovanje veličina i količina, razlikovanje i imenovanje prostornih odnosa.
 • Poticati i razvijati govornu – jezičnu komunikaciju– prepričavanjem priča i doživljenog. Bogaćenje i proširivanje aktivnog i pasivnog rječnika novim riječima i terminima. Razvijanje sposobnosti zamišljanja i stvaranja riječi. Razvijati likovne sposobnosti i kreativno mišljenje. Upotrebljavati likovne materijale kao poticaj za stvaralaštvo. Razvoj slušne percepcije i osjećaja za ritam, razvoj glazbenog pamćenja i poticanje skladnog kretanja u kolu te izvođenje pokreta.

pročitaj više